Det går pengene til

Når vi står sammen, kan det mærkes. En stor del af overskuddet fra Støt Brysterne går hvert år til en række forskningsprojekter, som omhandler brystkræft. Her kan du læse om en række af projekterne, som beskæftiger sig med alt fra hvordan kræften opstår, til hvordan man fremmer et godt liv på den anden side af sygdommen.

Læs om en række udvalgte forskningsprojekter

Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for tre hovedområder:

Forskning redder liv. Derfor arbejder vores forskere hver dag for at sikre, at brystkræft opdages tidligere, at behandlingerne gøres mere skånsomme og at flere brystkræftoverlevere har et godt liv på den anden side af en diagnose.

Patientstøtte er vores tilbud til kræftramte kvinder og deres familier, om gratis rådgivning og støtte via bl.a. Kræftlinjen og i vores kræftrådgivninger landet over.

Oplysning kan forebygge kræft. Og flere end fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges. Vi arbejder derfor fortsat på at fortælle, hvordan de gode råd kan omsættes til konkret adfærd, der mindsker risikoen for kræft.

"Støt Brysterne er en del af Kræftens Bekæmpelse, der arbejder indenfor tre hovedområder"

Vi har stadig behov for din støtte

Over 5.000 kvinder får hvert år konstateret brystkræft. Det gør kræftformen til den hyppigste blandt kvinder i Danmark.

Der er sket mange fremskridt inden for behandlingen - og heldigvis er brystkræft en af de kræftformer hvor overlevelsen er stor. Men der er forsat meget arbejde forude, hvis vi skal blive endnu bedre til at forebygge, diagnosticere og behandle brystkræft.

"Når vi står sammen, kan det mærkes"

Patient- og pårørendestøtte

22 pct. af din støtte går til patienter og pårørende
Heldigvis overlever flere og flere en brystkræftdiagnose i dag. Derfor er det vigtigt, at patienterne og deres pårørende får støtte til et godt liv både under og efter brystkræft. Det er nemlig helt almindeligt at have en masse nye tanker og spørgsmål. Og det kan kræve hjælp – både de svære tanker og følelser og de fysiske senfølger, som også kan vise sig. Den hjælp kan brystkræftpatienter og deres familier finde hos vores kræftrådgivninger landet over og hos Kræftlinjen, som er åben alle ugens dage.

Forebyggelse og oplysning

11 pct. af din støtte går til forebyggelse

Kræft rammer 43.000 danskere om året. Og ud af dem er der over 5.000, der får brystkræft. Med den viden vi har, baseret på vores forskning, ved vi, at fire ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Derfor er der behov for, at vi bliver mere bevidste om nogle af de valg, vi foretager i hverdagen. Vi ved nemlig, at kost, motion og alkohol har en væsentlig rolle i forebyggelsen af brystkræft.

Vi arbejder derfor fortsat med at oplyse danskerne om, hvad den enkelte og samfundet kan gøre for at mindske risikoen for kræft.

Forskning

63 pct. af din støtte går til forskning

I Kræftens Bekæmpelse arbejder 250 forskere hver dag for at blive klogere på, hvad kræft er, hvordan kræftsygdomme forebygges og helbredes samt, hvordan man kan få et godt liv med eller efter sygdommen. Derudover støtter Kræftens Bekæmpelse også dansk kræftforskning på universiteter og hospitaler landet over.

"Behandlingen af brystkræft er over de sidste 40 år væsentligt forbedret. Over 60 pct. kan i dag bevare brystet. Den forbedrede diagnostik og efterbehandling med stråler og medicin har medført, at ca. 75 pct. af de kvinder, der behandles i dag, aldrig oplever tilbagefald af sygdommen.

De kvinder der får tilbagefald, får det længere tid efter operationen, og de lever et længere liv med god livskvalitet på trods af sygdom og behandling".

Niels Kroman, Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkirurgi

Hvordan ser fremtiden ud

I takt med at befolkningen bliver ældre og befolkningstallet stiger, vil antallet af brystkræfttilfælde også stige. 

Heldigvis er der store fremskridt inden for brystkræft. Ét af dem er, at vi i dag opdager brystkræft tidligere. De første danske screeningsprogrammer i 90’erne har sikret 20 pct. bedre overlevelse til screenede kvinder. 

Med forbedrede screeningsmuligheder og behandlinger kan vi i dag sikre lavere dødelighed, skånsom behandling og færre senfølger. I 2021-2025 regner man derfor med, at der vil være 135 færre personer der dør af brystkræft årligt. Det er stort og en milepæl mod målet: En fremtid uden kræft. 

Der er flere fremskridt inden for behandlingen, som cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, Niels Kroman, ser som værende de største.