Forskning i Kræftens Bekæmpelse

Med forskning i verdensklasse sigter Kræftens Bekæmpelse efter, at færre i fremtiden får kræft, flere overlever kræft og flere får et godt liv med eller efter kræft.

Udover eget forskningscenter, så finansierer Kræftens Bekæmpelse også kræftforskning på landets universiteter og hospitaler.

Forskningsprojekterne er rettet mod alle potentielle aspekter af et kræftforløb: Forebyggelse, tidlig diagnose, behandling, palliation, rehabilitering, senfølger og pårørende. Vi støtter også forskning, der udvikler og forbedrer sundhedsvæsenet og som sætter fokus på psykosociale problemstillinger.

Kræftens Bekæmpelses brystkræftforskning

Kræftens Bekæmpelse driver hele tiden vigtig forskning inden for brystkræft og har opnået store flere store gennembrud.

De største milepæle igennem 25 år

Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, Niels Kroman, fortæller om de største milepæle de sidste 25 år inden for brystkræftforskningen.