23-01-2023

Nyt håb for særlig gruppe kvinder med brystkræft

Kvinder med en særlig form for brystkræft venter i spænding. 25. januar afgør Medicinrådet, om rådet godkender behandling med Enhertu, et lægemiddel, der øger chancen for at leve længere.
Pæn gråhåret mand i jakkesæt
Jeg forstår godt, at patienterne er frustrerede over, at de er ringere stillede end andre skandinaviske kvinder, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Tomas Bertelsen

Den nye kræftmedicin Enhertu har potentiale til at forlænge livet hos kvinder med en bestemt type uhelbredelig brystkræft, der har spredt sig. Forsøg har vist gode resultater, og læger kalder Enhertu for et muligt gennembrud i behandling af brystkræft.

Men kvinder i Danmark har hidtil ikke kunnet få den lovende behandling. Medicinrådet afviste nemlig i 2021 Enhertu til tredjelinjebehandling, fordi dokumentationen for effekten på daværende tidspunkt ikke var god nok.

Læs om 38-årige Camilla, der måske kan få et længere liv med Enhertu:

- Folk når at dø, fordi de ikke kan få den medicin, der måske kunne hjælpe

Hvad er anden- og tredjelinjebehandling?

Efter første behandlingslinje får mange et tilbagefald, hvor man igen har brug for behandling. Det kaldes andenlinjebehandling, og senere kan man få brug for tredjelinjebehandling osv.

Ny afgørelse på vej
Nu vurderer Medicinrådet på baggrund af nye forskningsresultater, om Enhertu skal godkendes til behandling i anden og efterfølgende linjer. Det vil sige til patienter, der allerede har fået behandling med anden medicin uden effekt eller med tilbagefald. Afgørelsen bliver truffet på et møde den 25. januar.

Flere af kvinderne er unge og har familie. For dem betyder det alverden at forlænge den tid, de har tilbage

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

- Jeg ved, at der lige nu sidder patienter og krydser fingre for, at Enhertu bliver godkendt i Danmark. Flere af kvinderne er unge og har familie. For dem betyder det alverden at forlænge den tid, de har tilbage, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der nu er så god dokumentation for effekten af Enhertu, at Medicinrådet bør anbefale den. Medicinen er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur og bliver brugt i bl.a. Sverige, Norge og Storbritannien.

Læs også: 

Brystkræftmedicin er nu godkendt i Norge – men ikke i Danmark

Godkendt i Norge
Enhertu er allerede i efteråret godkendt i Norge.

- I Norge er Enhertu indført til både anden- og tredjelinjebehandling, og afgørelsen er truffet langt hurtigere end i Danmark. Jeg forstår godt, at patienterne er frustrerede over, at de er ringere stillede end andre skandinaviske kvinder, siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse har tidligere opfordret Medicinrådet til at genvurdere Enhertu til tredjelinjebehandling, når det vurderer behandlingen til anden linje. Det fremgår nu af Medicinrådets hjemmeside, at afgørelsen 25. januar, netop omfatter både anden og efterfølgende linjer, hvilket glæder Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere her om Medicinrådet:

Medicinrådet: Om os

Kvinder betaler selv
Der har i efteråret været mediehistorier om, at nogle kvinder herhjemme har købt sig til behandlingen på et privathospital. Angiveligt koster det 60.-70.000 kr. for en behandling, der gives hver tredje uge i en længere periode.

- Det er ikke rimeligt, og det skaber ulighed, for hvad sker der med de kvinder, som ikke har råd til den dyre medicin? I Danmark bør livsvigtig medicin være et samfundsanliggende, siger Jesper Fisker.

Hvad er Enhertu

  • Enhertu er et lægemiddel til behandling af brystkræft, der har bredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved operation
  • Det indeholder et antistof i kombination med kemoterapi, som infiltrerer og ødelægger kræftceller
  • Patienter får Enhertu via drop i en vene med behandling hver 3. uge
  • Enhertu var ansøgt i Medicinrådet til brug i tredjelinjebehandling til patienter, der har fået to eller flere HER2-fokuserede behandlinger. Siden er der kommet resultater fra nye studier til andenlinjebehandling, og EMA har godkendt Enhertu til dette
Af Af Louise Wohllebe Sidst ændret 23.01.2023