26-01-2023

Ny behandling godkendt til brystkræftpatienter

Kvinder med en særlig type brystkræft får nu mulighed for behandling med det nye lovende lægemiddel Enhertu. Medicinrådet har onsdag godkendt Enhertu til brug i Danmark, og det glæder Kræftens Bekæmpelse.
Enhertu emballage
Lægemidlet Enhertu kan forlænge levetiden for kvinder, der har en særlig type brystkræft med spredning. Nu er det godkendt i Danmark. Foto: Daiichi Sankyo

Medicinrådet har på et møde 25. januar godkendt lægemidlet Enhertu til kvinder med en særlig form for uhelbredelig brystkræft med spredning. Enhertu har vist sig at kunne forlænge kvindernes levetid sammenlignet med den behandling, der hidtil har været standard for kvinder.

I Kræftens Bekæmpelse glæder vi os meget på vegne af de kvinder, der nu får adgang til ny behandling, der kan forlænge deres liv

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

- I Kræftens Bekæmpelse glæder vi os meget på vegne af de kvinder, der nu får adgang til ny behandling, der kan forlænge deres liv. Det betyder alverden for dem og deres pårørende, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Læs Medicinrådets afgørelse 

Godkendt til størstedel af patienter
Enhertu godkendes både til behandling i anden og efterfølgende linjer. Det vil sige til patienter, der allerede har fået en eller flere slags behandling, der ikke har haft effekt, eller som er holdt op med at virke.

Dog gælder godkendelsen kun kvinder med såkaldt performancestatus 0 og 1, da lægemidlet kun er testet på disse patienter. Det betyder, at Enhertu ikke godkendes til mere syge kvinder med performancestatus 2, der udgør omkring 15 pct. af patienterne i målgruppen. Det ærgrer Kræftens Bekæmpelse, at Medicinrådet ikke anbefaler behandlingen til alle patienterne, som Norge har gjort.

Læs om performancestatus i Kræftens Bekæmpelses ordbog:

Performancestatus

Fra afvisning til godkendelse
Patienter i Danmark har hidtil ikke kunnet få den opsigtsvækkende behandling. Medicinrådet afviste nemlig i 2021 Enhertu til tredjelinjebehandling, fordi dokumentationen for effekten på daværende tidspunkt ikke var god nok.

Hvad er Enhertu

  • Enhertu er et lægemiddel til behandling af brystkræft, der har bredt sig til andre dele af kroppen og ikke kan fjernes ved operation
  • Det indeholder et antistof i kombination med kemoterapi, som infiltrerer og ødelægger kræftceller
  • Enhertu kan i tredje linje forlænge overlevelsen med i gennemsnit 12 måneder
  • I anden linje forlænger Enhertu den tid, kvinderne lever uden forværring af kræften, med i gennemsnit 22 måneder
  • Ud fra foreløbige data ser Enhertu også ud til at forlænge levetiden for patienterne i anden linje
  • Hvis du er i målgruppen for Enhertu, skal du spørge din behandlende læge, om det er relevant i din situation.

Enhertu er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur til både anden og tredje linje og anvendes allerede i bl.a. Sverige, England og Norge. Patienter, kræftlæger og Kræftens Bekæmpelse har været utilfredse med, at kvinder i Danmark ikke havde samme mulighed, og har opfordret Medicinrådet til hurtigt at træffe en afgørelse.

- Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvordan det er for en uhelbredeligt syg kvinde at vide, at der findes medicin, der kan måske kan forlænge hendes liv, men at hun ikke kan få den behandling i Danmark. Det er der heldigvis ændret på med den nye afgørelse, siger Jesper Fisker.

Medicinrådets vurdering hviler denne gang på mere solide forskningsresultater af tid uden forværring af kræften, hvor Enhertu virker bedre end med den medicin, der indtil nu har været til rådighed.

Camilla kæmper for at få tid med sin søn på fem år. Foto: Catja Jessen

Læs om 38-årige Camilla, der måske kan få et længere liv med Enhertu:

 - Folk når at dø, fordi de ikke kan få  den medicin, der måske kunne hjælpe

Hvad er Medicinrådet?

  • Medicinrådet er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse
  • Vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet. Eventuelle bivirkninger indgår også i vurderingen af den kliniske værdi af lægemidlet.
  • Består af 16 medlemmer og fire observatører. De fleste medlemmer er læger i ledende stillinger på hospitaler på tværs af landet. Med i rådet er også en sundhedsøkonom, to kliniske farmakologer, to patientrepræsentanter og en sygehusapoteker. De to patientrepræsentanter udpeges af Danske Patienter, og den ene er direktør i Danske Patienter Morten Freil, den anden er Lisbeth Høeg-Jensen fra Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere her om Medicinrådet:

Medicinrådet: Om os

Af Af Louise Wohllebe Sidst ændret 26.01.2023