22-11-2022

Line er psykisk syg kræftpatient - det kunne systemet ikke håndtere

Line Korreborg er diagnosticeret med depression, og en uge efter hun begyndte i udredning for ADHD, fik hun konstateret brystkræft. Hun blev fanget i et sundhedssystem, der har svært ved at rumme patienter, som både har psykisk og fysisk sygdom samtidig.

Line er en af de ca. 2200 kræftpatienter i Danmark, der også har en psykisk sygdom som depression, skizofreni eller bipolar sygdom. Klinikere og forskere bredt er enige om, at behandlings- og udredningstilbud i sundhedsvæsenet ikke er gode nok til at rumme og hjælpe særligt udsatte borgere som Line og svært psykisk syge.

- Mit indtryk fra begyndelsen var, at slet ingen forstod mig eller min situation, fortæller Line.

Læs hele featureartiklen her

Af Casper Bagge Andersen Sidst ændret 22.11.2022