08-11-2022

Brystkræftmedicin er nu godkendt i Norge – men ikke i Danmark

Både i Sverige og Norge er der åbnet op for, at en særlig gruppe brystkræftpatienter kan få et nyt lægemiddel. Herhjemme har Medicinrådet endnu ikke taget endelig stilling.
Jesper Fisker, som er adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, opfordrer Medicinrådet til at arbejde hurtigt. Arkivfoto: Ditte Valente

Kom nu – speed processen op! Sådan lyder opfordringen til Medicinrådet fra Kræftens Bekæmpelse i sagen om brystkræftmidlet Enhertu.

Der har i den seneste tid været debat om lægemidlet, som benyttes til behandling af fremskreden brystkræft. I Sverige begyndte det offentlige behandlingssystem at bruge Enhertu i december sidste år, og midlet er netop blevet godkendt til behandling i Norge.

De godkendende myndigheder i Norge og Danmark har hidtil haft samme syn på lægemidlet. De valgte begge ikke at anbefale Enhertu til såkaldt tredjelinjebehandling sidste år.

Hvad er anden- og tredjelinjebehandling?

Efter første behandlingslinje får mange et tilbagefald, hvor man igen har brug for behandling. Det kaldes andenlinjebehandling, og senere kan man få brug for tredjelinje-behandling osv.

Køber behandlingen selv

Men nu har nordmændene taget stilling til lægemidlet igen – og det langt hurtigere, end tilfældet er herhjemme. Den norske pendant til Medicinrådet, Beslutningsforum, vedtog 27. oktober, at Enhertu indføres til behandling af aggressiv brystkræft i anden og efterfølgende linjer, dvs. også tredjelinje.   

Herhjemme har Medicinrådet end ikke sat dato på for den nye sagsbehandling. Den langsomme proces har nu den konsekvens, at flere af de kvinder, der ifølge deres behandlingsansvarlige læge vil kunne få gavn af Enhertu, køber sig til behandlingen på et privathospital.

Læs også:

Kræftens Bekæmpelse: Medicinrådet bør arbejde hurtigt i sag om ny brystkræft-medicin

Det har været fremme, at behandlingen på privathospital indbefatter behandling hver tredje uge, og at det koster op mod 60-70.000 kr. hver gang.

En uholdbar situation, mener Kræftens Bekæmpelse, som i begyndelsen af oktober indledte en korrespondance med Medicinrådet om sagen. I en henvendelse 4. oktober kom adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker med en opfordring til Medicinrådet om, at det sikrer en hurtig proces ved vurderingen af lægemidlet.

Den her sag har altså brug for tempo

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Endnu en henvendelse

Medicinrådet svarede 12. oktober. Dette svar foranledigede, at adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker igen rettede henvendelse til rådet.  

- Meldingen fra Medicinrådet er, at Enhertu er blandt de sager, som for tiden planlægges og prioriteres. Det er vi glade for, og vi vil meget gerne se den omtalte prioritering, hvilket vi har meddelt rådet. Den her sag har altså brug for tempo, siger Jesper Fisker.

- Vi har også meddelt rådet, at vi har noteret os, at sagsbehandlingen kun gælder for Enhertu som såkaldt andenlinjebehandling, ikke tredjelinjebehandling, fortsætter han.

- Vi har derfor opfordret Medicinrådet til også at medtage tredjelinjebehandling i overvejelserne, når lægemidlet vurderes og priserne forhandles, siger han.

Hvad er Enhertu?

  • Enhertu er et lægemiddel til behandling af brystkræft, der har bredt sig til andre dele af kroppen eller ikke kan fjernes ved operation
  • Det indeholder et antistof i kombination med kemoterapi, som infiltrerer og ødelægger kræftceller
  • Patienter får Enhertu via drop i en vene med behandling hver 3. uge
  • Enhertu var ansøgt i Medicinrådet til brug i tredjelinjebehandling til patienter, der har fået to eller flere HER2-fokuserede behandlinger. Siden er der kommet resultater fra to nye studier til andenlinjebehandling, og EMA har godkendt Enhertu til dette

Nej til ny vurdering 

I både Sverige og Norge er Enhertu godkendt til tredjelinjebehandling. Men i Danmark afviste Medicinrådet i efteråret 2021 Enhertu som tredjelinjebehandling.

I Medicinrådets brev fra 12. oktober skrev rådets to formænd, at afvisningen fra efteråret ’21 ikke kan revurderes. Så mens rådet altså gerne vil behandle, om Enhertu skal være mulig andenlinjebehandling, er der ikke lagt op til, at man på ny tager det op, om lægemidlet skal bruges til tredjelinjebehandling. 

Formændene meddeler i brevet, at man i juli i år fik nye data og et nyt pristilbud fra firmaet bag Enhertu, men at de har vurderet, det ikke er nok til at tage sagen op til genovervejelse.

Der er, mener de to formænd, forsat tvivl om effekten i tredje linje. Prisen for midlet er derfor stadig for høj til at anbefale som standard til tredjelinjebehandling. 

Medicinrådet

Er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse

Vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet. Eventuelle bivirkninger indgår også i vurderingen af den kliniske værdi af lægemidlet

Består af 16 medlemmer og fire observatører. De fleste medlemmer er læger i ledende stillinger på hospitaler på tværs af landet. Med i rådet er også en sundhedsøkonom, to kliniske farmakologer, to patientrepræsentanter og en sygehusapoteker. De to patientrepræsentanter udpeges af Danske Patienter, og den ene er direktør i Danske Patienter Morten Freil, den anden er Lisbeth Høeg-Jensen fra Kræftens Bekæmpelse

Læs mere her om Medicinrådet:

Medicinrådet: Om os

Af Af Lise Bondesen Sidst ændret 08.11.2022